Storyline online

Lze pracovat s metodou Storyline online? Už minulý rok jsem se o to pokoušela v 5. ročníku, ale nakonec jsem na dokonalou realizaci rezignovala. Probírali jsme lidské tělo a kladla jsem důraz na vyhledávání, zpracovávání a osvojování faktů o lidském těle. Nějaká linka tam ale zůstala. Začali jsme tenkrát ještě ve škole – mimozemšťané chtěli pomoci lidem na Zemi vyrovnat se s nákazou Coronaviru a naučit lidi relaxovat a zbavovat se úzkosti. Vir nás nakonec zavál všechny domů. Závěr práce vyústil v přípravu testu pro Galaktickou flotilu. Žáci vymysleli 3 typy otázek ke všem orgánovým soustavám a podstoupili test. Podle své úspěšnosti v něm se stali příslušníky jedné ze 3 úrovní galaktické flotily, která po seznámení s lidským tělem letěla k Zemi pomoci. V testu byly i otevřené otázky, takže do velení byly přijaty děti, které právě na tyto otázky dokázaly odpovědět. Otázky se týkaly reflexe procesu učení, skupinové práce atd. Vše online.

Ale zpět do přítomnosti. Právě probíhá online storyline ve 3. třídě ve výuce angličtiny.  Pojmenovala jsem ho Footprint. Ve škole používáme řadu učebnic Kid’s box. Prošla jsem učebnici a vypsala si témata, prošla hloubku, do které se který jev probírá.  Na vzniklou kostru jsem pomalu vymýšlela příběh.

V minulé online periodě jsme se všichni dost snažili, a přesto po návratu dětí do školy byly dovednosti tristní a neodpovídaly vynaloženému úsilí – na mé straně určitě. To mi pomohlo k rozhodnutí zkusit učit jinak.

Storyline Footprint začal dopisem:

Ruku na srdce, myšlenka je to příliš složitá. Trochu jsem to předimenzovala a překombinovala. Na druhou stranu jsem pro sebe potřebovala nějaké ukotvení v příběhu pro začátek. Budu sledovat, jak bude myšlenka růst dál a na konci zkusím přeformulovat, bude-li třeba.

Děti si do dalšího týdne měly vytvořit své postavy. Během týdne máme 3 vyučovací hodiny. Rozhodla jsem se, že každou hodinu budu mít videohovor s třetinou žáků třídy, a ti zároveň budou tvořit jednu rodinu. Společně jsme při videohovoru česky vymýšleli, jaká by mohla být jejich rodina. Po skončení hodiny ještě děti zůstaly připojené a vymýšlely spolu detaily. Na další videohovor si žáci měli postavy nachystat. Výrobu jsem jim předvedla během videohovoru, do Google učebny jsem jim nahrála jako poslechový soubor, kde se všichni mohli ještě jednou na výrobu podívat.

V dalším týdnu mělo z 12 dětí postavu 11. Bylo vidět, jak už se v jejich hlavách začíná rozvíjet příběh rodiny. Moje úzkosti mi velely, že jsem storyline zabrzdila hned v počátku příliš složitým dopisem. Nebyla to pravda. Postavy ožily nezávisle na mé intervenci. Navíc se děti zajímají o postavy dalších rodin. Učili jsme se psanou formu slovní zásoby tématu Family.

Při videohovoru jsme o každé postavě napsali společně anglicky 3 věty. Psala jsem v aplikaci Whiteboard, kterou ve svém notebooku mám, asi od Microsoftu 🙂

Děti se měly do další hodiny naučit text o své postavě číst a nahrát svou část na video tak, aby z bezpečnostních důvodů byla vidět jen postava. Samozřejmě jsem s nimi čtení textu nacvičovala při videohovoru, jen pro zopakování jsem text načetla a dala do Google učebny, aby mohly pokračovat v nácviku pondělí1  středa1  čtvrtek

Zde je video jedné z postav:

Žáci dostali úkol vyfotit své postavy při nějaké činnosti. Tématem této lekce je seznamovat s vyjádřením děje v přítomném čase, který právě probíhá. Foto postavy je proto výborná příležitost. Děti fotky odevzdaly do Google učebny a při videohovoru jsme je společně popisovali. Já psala do fotky, děti do sešitu.

V dalších hodinách jsme se k fotkám vrátili a při online výuce jsme psali postavám do bublin, co o sobě říkají.

Od hlavní postavy Lenky Smithové nám přišel druhý dopis, který nás seznámil s její rodinou a taky nastínil, že by Lenka na jaře ráda přijela do České republiky a užila si s dětmi zahradní slavnost. Tento druhý dopis propojil téma rodiny s dalším tématem Food. Zároveň nese hlavní myšlenku příběhu. Lenka by ráda objevila přátele svých bratrů z jejich dětství.

Nejprve bylo třeba s dětmi projít slovíčka z oblasti Food, která už znají. Potom jsme se seznamovali s jejich psanou formou a tak děti vytvářely Shopping list. Ten měly zase přečíst, nahrát sebe na video a odeslat do učebny.

Využívala jsem možnosti, aby žáci video ještě znovu přetočili a zlepšili svou výslovnost. Zde je práce žáka s Aspergerovým syndromem, který v 1. a 2. třídě výuku angličtiny odmítal. https://youtu.be/ICsT1Q4AOug  Na druhé straně je ve třídě žákyně, která 7 let žila v Anglii. https://youtu.be/DVkwNkRNSTc

Přesunuli jsme se k názům jídla během dne a děti vymýšlely svá nejoblíbenější jídla. Nabízelo se využít hezké cvičení v pracovním sešitě. Opět mělo být přečteno a jako video vloženo do učebny. Vkládám sem práci žákyně, u které doma nikdo nemluví anglicky. Eva‘s favourite food –https://youtu.be/VviKGxc6PB8

Po čase jsme se k osvojené frázi vrátili v jiném kontextu. Do učebny jsem vložila video, ve kterém Lenka seznamuje děti se svým mazlíčkem. Dokážete si možná představit, jak srdečná videa děti vytvořily. Je opravdu rozdíl, pokud mají děti k nějaké věci emocionální vztah.

A už byl jen krůček k tomu podívat se, kde Lenka bydlí. Ve videu měly žáci použít dané fráze, které jsme v uplynulém školním roce probírali. Dostali tento úkol:

Vyrob pro svou postavu anglicky mluvící město. Můžeš vyrobit obrázek s popisky budov, mapu,  model. S popisky v angličtině. Potom nahraj video a použij podobné věty:
This is a … (Toto je…), I live here. (Bydlím tady.), This is my house. (To je můj dům.), There is a …. next to …, I am sitting in the park. (Právě sedím v parku. – postava musí opravdu sedět!)
I am walking to the café. (Právě jdu do kavárny. – postava opravdu musí jít!)
Where is the pet shop? (Kde je obchod pro domácí mazlíčky?) 
Výslovnost vět najdeš v mém videu. Ptej se při videohovoru…

Po této události jsme se vrátili do školy. Vrátily jsme se zpátky k první epizodě a nechala jsem děti znovu vytvořit výrobky a mluvit o nich. Někteří je nanosily z domova. Umístili jsme je na paraván, který jsme s manželem vyrobili. Ten se pomalu zaplňoval a na konci školního roku jsme ho vynesli na zahradní slavnost, aby se i rodiče mohli radovat z práce svých dětí.

Po zopakování frází a předložek hrami a jinými aktivitami jsme postoupili s pomoci Lence. Děti si vybraly fotografii seniorů z nabídky. Nezaměnitelně měly popsat vzhled jednoho z mužů na fotce, jako člena skautského oddílu Stopa v Chrudimi a měly i napsat, zda si vzpomíná na Lenčiny bratry.

Předposlední aktivita loňského roku byly plány na léto. Děti mohly pracovat ve skupině jako rodině, což jedna skupina využila. Ostatní pracovali samostatně.

V poslední školním týdnu jsme chystali anglicky mluvící stánek na zahradní slavnosti školy. Nakoupili jsme ovocné džusy, napsali plakáty Fresh bar, Garden party a spoustu „taháků“, jak se o jídlo žádá, jak se nabízí atd. Zahradní slavnost byla akce celé školy a její téma byla voda. Nakonec Lenka Smith nepřijela a nikdo ji možná ani nečekal. Ale akce zaručeně byla vrcholem naší práce. Několik rodičů ke mně na slavnosti přišlo a sdíleli se mnou radost, že jejich děti měly angličtinu rády. Když se ohlédnu jsem spokojená s tím, kolik toho děti za rok zvládly. Letos začaly psát anglicky. Bylo mi s nimi dobře a užívala jsem si svou cestu k zvládnutí metody Storyline. Go on!

 

 

 


Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/115950/virtual/www/domains/storyline.cz/wp-includes/comment-template.php on line 1382