Storyline online

Lze pracovat s metodou Storyline online? Už minulý rok jsem se o to pokoušela v 5. ročníku, ale nakonec jsem na realizaci rezignovala. Probírali jsme lidské tělo a kladla jsem důraz na vyhledávání, zpracovávání a osvojování faktů o lidském těle. Ačkoli nějaká linka tam zůstala. Začali jsme tenkrát ještě ve škole – mimozemšťané chtěli pomoci lidem na Zemi vyrovnat se s nákazou Coronaviru a naučit lidi relaxovat a zbavovat se úzkosti. Vir nás nakonec zavál všechny domů. Závěr práce vyústil v přípravu testu pro Galaktickou flotilu. Žáci vymysleli 3 typy otázek ke všem orgánovým soustavám a podstoupili test. Podle své úspěšnosti v něm se stali příslušníky jedné ze 3 úrovní galaktické flotily, která po seznámení s lidským tělem letěla k Zemi pomoci. V testu byly i otevřené otázky, takže do velení byly přijaty děti, které právě na tyto otázky dokázaly odpovědět. Otázky se týkaly reflexe procesu učení, skupinové práce atd. Vše online.

Ale zpět do přítomnosti. Právě probíhá online storyline ve 3. třídě ve výuce angličtiny. Pojmenovala jsem ho Footprint. Prošla jsem učebnici a sjednotila témata, prošla hloubku, do které se který jev probírá. V minulé online periodě jsme se všichni dost snažili, a přesto po návratu dětí do školy byly dovednosti tristní a neodpovídaly vynaloženému úsilí – na mé straně určitě. To mi pomohlo k rozhodnutí zkusit učit jinak.

Storyline Footprint začal dopisem:

Ruku na srdce, myšlenka je to příliš složitá. Trochu jsem to předimenzovala a překombinovala. Na druhou stranu jsem pro sebe potřebovala nějaké ukotvení v příběhu pro začátek. Budu sledovat, jak bude myšlenka růst dál a na konci zkusím přeformulovat, bude-li třeba.

Děti si do dalšího týdne měly vytvořit své postavy. Během týdne máme 3 vyučovací hodiny. Rozhodla jsem se, že každou hodinu budu mít videohovor s třetinou žáků třídy, a ti zároveň budou tvořit jednu rodinu. Společně jsme při videohovoru česky vymýšleli, jaká by mohla být jejich rodina. Po skončení hodiny ještě děti zůstaly připojené a vymýšlely spolu detaily. Na další videohovor si žáci měli postavy nachystat. Výrobu jsem jim předvedla během videohovoru, do Google učebny jsem jim nahrála jako poslechový soubor, kde se všichni mohli ještě jednou na výrobu podívat.

V dalším týdnu mělo z 12 dětí postavu 11. Bylo vidět, jak už se v jejich hlavách začíná rozvíjet příběh rodiny. Moje úzkosti mi velely, že jsem storyline zabrzdila hned v počátku příliš složitým dopisem. Nebyla to pravda. Postavy ožily nezávisle na mé intervenci. Navíc se děti zajímají o postavy dalších rodin.

Při videohovoru jsme o každé postavě napsali společně anglicky 3 věty. Psala jsem v aplikaci Whiteboard, kterou ve svém notebooku mám, asi od Microsoftu 🙂

Děti se měly do další hodiny naučit text o své postavě číst a nahrát svou část na video tak, aby z bezpečnostních důvodů byla vidět jen postava. Samozřejmě jsem s nimi čtení textu nacvičovala při videohovoru, jen pro zopakování jsem text načetla a dala do Google učebny, aby mohly pokračovat v nácviku pondělí1  středa1  čtvrtek

Zde jsou videa některých postav:

Žáci dostali úkol vyfotit své postavy při nějaké činnosti. Tématem této lekce je seznamovat s vyjádřením děje v přítomném čase, který právě probíhá. Foto postavy je proto výborná příležitost. Děti fotky odevzdaly do Google učebny a při videohovoru jsme je společně popisovali. Já psala do fotky, děti do sešitu.