Archiv pro rubriku: Teorie o metodě Storyline

Původ metody Storyline

Metoda Storyline má svůj původ na dnešní Strathclydské universitě v Glasgow. V 60. letech minulého století zde pracoval tým pro podporu učitelů v západním Skotsku. Pokoušel se integrovat jednotlivé předměty do projektové výuky. V 70. a 80. letech se tento způsob výuky stal velmi populární a v roce 1988 dostal své jméno Storyline. V 90. letech se školská politika Skotska vrátila k modelu výuky jednotlivých předmětů a integrace předmětů již nebyla podporována. Tou dobou byla Storyline udržována při životě a dále rozvíjena v mnoha dalších zemích (skandinávské země, Nizozemí, Německo, Spojené státy, Singapur a Thajsko) V současnosti Skotsko ve školách opět podporuje filozofii Storyline.

Dnes je tato metoda například využívána jako nástroj k podpoře vzdělávání o demokracii, občanství, ekologických a celosvětových tématech v jakémkoli věku a pro různé účely. Metoda byla úspěšně využita např. při vzdělávání zdravotních sester.

Kromě oblasti výuky sociálních témat se Storyline využívá při výuce druhého jazyka či k integraci vyučovacích předmětů.

(volně přeloženo podle článku Storyline – A strategy for teaching in an enterprising and creative way)

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Projekt Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka v heterogenních třídách ZŠ Na rovině byl finančně podpořen v programu Erasmus+ Evropskou Unií. Za kvalitu materiálů Národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou právní odpovědnost.