Zásady metody Storyline

  • učitel staví na znalostech žáků
  • používá otevřené otázky, které vedou k rozvoji tvořivosti a představivosti
  • otázky vytvářejí kostru příběhu
  • žáci hledají odpovědi ne ve formě definic a pouček, ale širších modelů a hypotéz
  • ověřují své domněnky výzkumem a kladením otázek mimo školní třídu
  • využívá se široká nabídka různých metod pro objevování i představování myšlenek žáků (drama, tvorba dvou a třírozměrných modelů)
  • učitel využívá vzájemnou spolupráci a skupinovou práci
  • společná práce je vystavována s péčí a respektem
  • učitel podporuje úspěch žáků, nehledá chyby a nedostatky
  • práce žáků je hodnocena konstruktivně a přirozeně – žáci sami cítí smysluplnost své práce i to, zda je jejich práce kvalitní

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Projekt Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka v heterogenních třídách ZŠ Na rovině byl finančně podpořen v programu Erasmus+ Evropskou Unií. Za kvalitu materiálů Národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou právní odpovědnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *