Jak tvořím nový Storyline projekt – plán v hlavě učitelky

Letos učím v 5. ročníku téměř všechny předměty. To přináší mnoho výhod, zejména pro výuku metodou Storyline. V prosinci už se cítím na to, abych s dětmi do Storyline vstoupila. Jak jsem to poznala?

  1. s žáky jsme se poznali a jdeme si na ruku
  2. žáci umí pracovat ve skupinách a baví je to, chápou pravidla skupinové práce
  3. naskytlo se dobré učivo – opakování historické části vlastivědy Novověk
  4. nadchlo mě zase si Storyline metodou zaučit

Vyhradila jsem si na projekt čas – měsíc leden – má 4 týdny, každý týden mohu využít 5 hodin. Hodiny, kdy budu učit projekt Storyline jsou v rozvrhu vybarveny žlutě.

Napsala jsem si hrubou kostru projektu, co budeme zhruba dělat

  1. týden: vyrobit prostředí – česká vesnice nebo město dnes (napadají mě tyto okruhy – jména vesnic, správní dělení a panství, šlechtické rody, které na tom území žily…) Co všechno ve vesnici je a od kdy… (železnice, úprava toku řeky, letiště, obchody, kostel, zámek, škola…)
  2. týden: vyrobit si postavy žijící ve městě (představení se, hledání původu svého jména, příjmení, pověsti z našeho okolí, co se v naší rodině vypráví…)
  3. týden: uzlový bod, který zde nemohu prozradit…
  4. týden: příprava výstavy pro rodiče – ústředním bodem bude veškerou naši práci umístit na časovou osu.

Těším se, až vám popíšu, jak projekt probíhal.


Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/115950/virtual/www/domains/storyline.cz/wp-includes/comment-template.php on line 1382