Vánoční besídka

První rok učím na nové škole a neznám laťku ani zvyklosti zdejších vánočních besídek. Sama jsem ještě vlastně za svou praxi ani žádnou vánoční besídku nenacvičovala.

Rozhodla jsem se nechat to na dětech. Někdy v listopadu jsme se o besídce začali s dětmi bavit. Mnohdy o tom začínaly samy děti. Byla výhoda, že to jsou páťáci. Besídky mají každý rok a vědí, co a jak.

Začala jsem zjišťovat, kolik jich vlastně je schopno bez trémy předstoupit před obecenstvo. Našli jsme 6 statečných z 13. Jedno nadané dítě přes víkend napsalo příběh a já přišla se svým nápadem hrát Malého prince a jeho putování po planetách – musela bych to ještě domyslet. Během slohových hodin jsme diskutovali o nápadech dětí, až vykrystalizovaly tři. Příběh nadaného, můj Malý princ a nápad příběhu o dítěti, které nemělo rádo Vánoce, ale vše se v dobré obrátí. Při hlasování vyhrál můj návrh.

O víkendu jsme chtěla hru pro 6 herců začít psát, ale přišla mi zpráva od dítěte, že ho zaujal nápad jiného a že tu hru sepsalo. Poslalo mi ji a mě bylo jasné, že budeme muset znovu hlasovat. Návrh byl jednomyslně přijat.

Od této chvíle jsem věděla, že ačkoli nevím, kam jdeme, je to správně. Ti, co chtěli hrát se sesedli k jednomu stolu a přemýšleli nad scénářem. Ti, co nechtěli hrát, dostali úkol, poslouchat diskusi ostatních a přemýšlet nad kulisami, které budou potřeba.

Text scénáře jsem přepsala i s chybami do souboru a při hodině češtiny jsme na interaktivní tabuli společně text opravili a upravovali. Zamýšleli jsme se nad tím, co uvidí publikum, co budeme muset udělat jako herci nebo kulisáci a do scénáře to zapisovali. To se dělo v polovině listopadu.

Vánoční představení 5.A – návrh dítěte

Vánoční představení 5.A

Potom jsme začali pracovat na kulisách. Donesla jsem do třídy kartony z manželovy práce.  Až do Vánoc si děti tvořily o přestávkách domečky a auta, servisy atd. To bylo radosti. Vedla jsem je k ohleduplnosti k práci paní uklizečky, snažili jsme se krabice na konci vyučování sklidit na jedno místo. Těsně před Vánoci jsme je zlikvidovali, natrhali na menší kousky a odnesli do kontejneru.

Rozhodla jsem se pokračovat ve své roli neviditelné učitelky a jen jsem děti povzbuzovala k tomu, aby prosazovaly svoje nápady a jak se to dělá. Potom jsem jim ještě doporučila místo štětců houbičky a koupila jsem víc běloby. Neviditelná učitelka není ta, co jí je všechno v tu chvíli jedno. Naopak moje pasivita musí být zcela aktivní.  Jsem ve třídě zcela vědomě, kdo za mnou přijde, toho vyslechnu až do konce. Pokud něco potřebuje, pokusím se k tomu zaujmout stanovisko. Mluvím běžným hlasem, jen na jedno dítě, které  mě samo kontaktuje, jinak mlčím a pozoruji. Zjistila jsem, že některé děti jsou celkem dost dlouho rezistentní a chtějí některé věci řešit jen se mnou, abych je pak prosadila. To ne, holenkové. Prosadíte si je sami! Řeknu ti, jak by se to dalo udělat, ale možná najdeš jiný lepší způsob.

Hlavní modrá stěna s oknem byla hotová, šíleně natřená, ale děti byly spokojené. Naopak nikdo nebyl spokojený s vánočním stromečkem, ale nikdo se nerozhodl s tím něco dělat, tak zůstal jak byl. Na vystoupení nikomu nevadil. V modré hlavní stěně jsme vytvořili prostor, kterým „Ježíšek“ nasunul pod stromeček dárky. Dárky tedy musely být na jednom kartonu dohromady. Hvězda měla být na tyčce. Nepodařilo se mi vydržet a nechat přinesení tyčky na dětech. Byla to chyba, donesla jsem ji z domova. Stejně jako zvonek a vysněný dárek – plyšové koťátko. No, zodpovědnosti a iniciativnosti se budeme učit dál.

Na začátku prosince začal nácvik, nejprve se scénáři v ruce, potom bez nich. Pokud někdo z herců chyběl, zastoupil ho někdo jiný, dokonce i z kulisáků. A jak pěkně hráli! Nakonec i na vystoupení. Já jsem naše zkoušky točila na mobil. Video jsem hned stáhla na disk a na interaktivní tabuli jsme ho sledovali. Video jsme vždy pouštěli několikrát. Poprvé bylo zakázáno rušit, mohlo se jen sledovat. Podruhé mohl kdokoli zavolat STOP. Video jsem zastavila a on pochválil nebo navrhl změnu toho, čeho si všiml. Některé děti šly po technických věcech, jiní po hereckých výkonech, bylo to úžasné. Změny jsme diskutovali, pak se vykrystalizovala řešení, někdy bylo potřeba o nich hlasovat. Natočila jsem děti asi čtyřikrát, pokaždé následoval takový rozbor a všichni jsme v něm viděli velký smysl.

V den vystoupení jsme si zkusili náš kus na místě besídky, zjistili, že tam není víc místa než ve třídě, ba naopak. Vymysleli jsme, kam odložíme kulisy a soustředěně se šli dál učit. Odpoledne při vystoupení jsem stála vzadu a moje třída si nachystala vše potřebné sama, dobře, vysněný dárek jsme musela podat z radiátoru, ale jinak jsem byla opravdu hrdá. Navíc posilněná vědomím, že nejlepší práce je ve škole ta dětská.

Jak tvořím nový Storyline projekt – plán v hlavě učitelky

Letos učím v 5. ročníku téměř všechny předměty. To přináší mnoho výhod, zejména pro výuku metodou Storyline. V prosinci už se cítím na to, abych s dětmi do Storyline vstoupila. Jak jsem to poznala?

  1. s žáky jsme se poznali a jdeme si na ruku
  2. žáci umí pracovat ve skupinách a baví je to, chápou pravidla skupinové práce
  3. naskytlo se dobré učivo – opakování historické části vlastivědy Novověk
  4. nadchlo mě zase si Storyline metodou zaučit

Vyhradila jsem si na projekt čas – měsíc leden – má 4 týdny, každý týden mohu využít 5 hodin. Hodiny, kdy budu učit projekt Storyline jsou v rozvrhu vybarveny žlutě.

Napsala jsem si hrubou kostru projektu, co budeme zhruba dělat

  1. týden: vyrobit prostředí – česká vesnice nebo město dnes (napadají mě tyto okruhy – jména vesnic, správní dělení a panství, šlechtické rody, které na tom území žily…) Co všechno ve vesnici je a od kdy… (železnice, úprava toku řeky, letiště, obchody, kostel, zámek, škola…)
  2. týden: vyrobit si postavy žijící ve městě (představení se, hledání původu svého jména, příjmení, pověsti z našeho okolí, co se v naší rodině vypráví…)
  3. týden: uzlový bod, který zde nemohu prozradit…
  4. týden: příprava výstavy pro rodiče – ústředním bodem bude veškerou naši práci umístit na časovou osu.

Těším se, až vám popíšu, jak projekt probíhal.

Storyline a nadaní žáci

Na konferenci v Ljubljaně vystoupila Maggie Byrkit z Portlandu v USA. Pracuje jako učitelka na základní škole, která vzdělává nadané žáky. Jak Maggie zdůraznila, nejedná se o žáky s lepšími studijními výsledky ve všech oblastech, ale o žáky s nevyrovnaným vývojem a dalšími potížemi, které se ve školním prostředí bohatém na nabídku snaží rozvíjet. Ve sdílené prezentaci ukazuje, jak ve své třídě pracuje s metodou Storyline.

Storyline and the Gifted Learner

Zajímavý teoretický článek o vzdělávání nadaných žáků zde.

Další teoretický článek o poruše zpracování smyslových vjemů zde.

materiály o této poruše v češtině naleznete zde.

Storyline na skotských základních školách

V březnu 2018 jsem se vypravila do Skotska navštívit základní školy používající metodu Storyline. Jednotlivé školy se mezi sebou hodně lišily. Ani v jednom případě se nejednalo o školy, které by měly v používání Storyline přístupu dlouhou tradici.

V jedné ze škol začala svou ředitelskou kariéru dlouholetá učitelka metody Storyline a rozhodla se, že každý školní rok vždy prostřední ze 3 „semestrů“ budou vyučovat metodou Storyline. Právě v tomto období školního roku jsem ve škole strávila dva dny. Viděla jsem množství projektů. Někde spolupracovali dvě učitelky a ve svých třídách se věnovaly stejnému tématu. Jinde pracovala učitelka s příběhem knížky a přizpůsobila ho aktuálnímu dění ve Skotsku, protože děti právě asi poprvé v životě zažily sněhovou kalamitu, a to byl důvod, proč se děj knížky stočil k tomuto tématu. Děti vyráběly přístřešky pro zvířata, ta se jinak celý rok pásla na skotských lučinách. V další třídě se učitelka věnovala globálnímu tématu farmaření a jeho dopadu na krajinu. Žáci si ve třídě pěstovali sadbu na jaro. V hodině, kterou jsem viděla, se věnovali improvizaci. Jeden jako reportér měl kontaktovat farmáře a natočit s ním reportáž o jeho práci. Jaké otázky mám položit, abych získal správné odpovědi? V další třídě se věnovali tématu 2. světové války – přídělovému systému. Žáci měli vytvořit recept do kuchařky své rodiny, ve kterém by byly využity suroviny, které lidé za 2. světové války mohli získat.

Ve všech třídách bylo vždy přes 20 žáků, učitel byl na práci většinou sám. Kvalita prostředí ve třídách byla srovnatelná s našimi podmínkami.

Témata byla rozdílná, stejně jako kvalita práce s metodou Storyline. Od způsobu Já učitel pro vás, děti, udělám chvilku cirkus a bude vás to bavit, až po upozaděného průvodce, který měl nachystánu hodinu tak, aby nejaktivnější byli žáci a při své práci využívali svých kompetencí pro získání nových znalostí a dovedností.

Jsem vděčná všem dětem, které mě po svých školách hrdě provázely, všem učitelům, kteří mě nechali sledovat jejich práci, všem ředitelkám, které mi věnovaly svůj čas a v neposlední řadě Sallie Harkness, která mi poskytla útočiště ve svém domě a celý pobyt pro mě naplánovala, takže jsem se setkala i se Stevem Bellem, Carol Omand a mnoha dalšími. Thank you!

Cílem mé cesty bylo vidět o metodě Storyline co nejvíce a ujistit se, zda v České republice při její aplikaci jdeme správným směrem. Mám radost, že tomu tak je 🙂

Otevřená třída EDUpointu

6. února 2018 se od 17 do 19 hodin konala naše prezentace výuky angličtiny metodou Storyline pod názvem At the bus stop. Akce se konala v nádherné budově Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze v rámci pravidelné Otevřené třídy EDUpointu (první úterý v měsíci). Po krátkém představení metody Storyline v češtině všichni účastníci přeladili na angličtinu. Díky tomu jsme mohli na vlastní kůži zažít výuku cizího jazyka metodou Storyline. Děkujeme všem účastníkům za jejich odvahu, tvořivost a zájem o jiný styl výuky a těšíme se někdy opět na viděnou.

Letní škola metodou Storyline 2018

Srdečně vás zveme na 1. Letní školu metodou Storyline v České republice. Uskuteční se 13. – 17. 8. 2018 v Pardubicích pod vedením zkušených lektorek metody Storyline z Německa Gisely Ehlers a Hannelore Tait. Komunikačním jazykem bude angličtina. Jednoduché téma Bom from Bommyland vám poskytne představu, jak s metodou pracovat. Díky letní škole zažijete mnoho jednoduchých a v jakékoli hodině použitelných didaktických her zaměřených na komunikaci. Budeme diskutovat o inkluzivním přístupu ve výuce jazyka. V bezpečném prostředí budeme komunikovat anglicky.

Hlásit se můžete zde

bom_binderA

Karel Jaromír Erben – Vodník z Kytice

V rámci naší kampaně báseň měsíce jsem vybrala prvního autora, který by ve 4. – 5. třídě mohl zaujmout – Karla Jaromíra Erbena. Děti se nadchly učením se Kytice zpaměti – to na naší škole zažijí málokdy. Učení se básně zpaměti bylo jen jedním z osmi volitelných úkolů.

Dnes jsem je chtěla formou Storyline seznámit s další básní z Kytice. Při domlouvání mi děti řekly, že si nechtějí vyrábět loutky. Věděli, že se bude jednat jen o práci na jeden blok, takže jsem loutky vytiskla a zalaminovala už doma.

Nejprve jsme se bavili o českém jazyce, kterým mluvili lidé na venkově a s jakým úmyslem obcházel venkov nejen Karel Jaromír Erben.

Děti si potom vybrali postavu, za kterou budou hrát. Měli jí vymyslet jméno a říct, zda věří nebo nevěří na vodníka.

S pohotovostí sobě vlastní si děti vymyslely jména i názor na vodníka, některé podaly i důkazy o jeho existenci.

Potom byla chvíle, kdy jsem recitovala I. oddíl Vodníka – jak sedí na topole nad jezerem.

Začalo vyprávění příběhu o matce a dceři. II. oddíl 1. a 2. sloka. Co byste dceři řekli vy? Postavy dávaly dceři rady – sedly si do dvou řad proti sobě a jednotlivé děti s postavami procházely a poslouchaly rady těch ostatních. Aby se vžily do kůže dcery, dostaly do ruky uzlíček šátečků. Recitovala jsem nakonec i rady matky – 3 další sloky. Potom proběhlo nezbytné hlasování a téměř všechny postavy si vsadily na to, že dcera k jezeru šla. Dvě postavy doufaly, že si nechá říct… Dorecitovala jsem dvě poslední sloky, jak dcera skončila v jezeře.

Jak to bylo dál? Postavy venkovanů se rozdělily do 4 skupin. Každá dostala po očíslovaných slokách nastříhanou část III. oddílu. Měli vymyslet tichý obraz a zarecitovat k němu se hodící verše, které odpoví na zadanou otázku: 1. Jak to u vodníka vypadá? 2. Jak si dcera zpívá? 3. O co dcera vodníka prosí? 4. Jako má vodník podmínku?

Asi 15 minut se žáci věnovali četbě veršů a vymýšlení tichého obrazu. Po uplynutí této doby proběhla v kruhu prezentace postupně všech otázek.

Děti skvěle recitovaly vybrané verše, vždy jsme se ještě ujistily, že jejich smyslu rozumíme, až jsme se prokousali k „avšak mi tu na jistotu zůstavíš to robě.“

Pak už všechny zajímalo, jak to dopadlo. Podívali jsme se na filmové zpracování Vodníka (22 minut). Děti zajímalo, jak vodník dítě zabil. Nabídla jsem jim, aby si Vodníka přečetly, že to v básni je napsáno. Zazněly hlasy odhodlání, což potěší každého učitele 🙂 Děti mají ve třídě tři vydání Kytice k dispozici, dokonce i komiksové vydání. Zatím ho ještě neobjevily…

Noví sousedé – seznámení s metodou Storyline

V rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl“ byla u kulatého stolu představena metoda Storyline – vyučovací metoda, která pracuje nejen s vědomostmi, ale i s vnitřní motivací žáků a jejich postoji. Seminář se konal 15. 11. od 13 do 19 hodin v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl. Děkujeme všem za aktivní účast 🙂

Byl vybrán námět Noví sousedé. Účastníci si ve skupinách postavili své domy, vyrobili si své postavy a připravili spoustu prezentací své společné skupinové práce, nejvíce jsme se věnovali dramatickým etudám, které je možné využít kdykoli ve výuce. Účastníci si odvezli materiály využitelné při metodě Storyline, ale i v běžné výuce. Na závěr setkání byly promítnuty prezentace, jak s metodou Storyline pracují ve světě a nabídnuty další materiály. Pro všechny je přístupná facebooková stránka a skupina Storyline.cz.
Děkuji všem účastnicím za zpětnou vazbu po semináři. Vybírám pár odpovědí na otázku jaký  konkrétní přínos akce pro účastníky měla.
„Možnost prožitku, konkrétní vyzkoušení.“
„Podpora myšlenky kloubení a učení životem. Storyline – pro mě nová přehledná metoda.“
„Náměty této vzdělávací akce mohou být zařazeny a využity v projektovém vyučování, náměty lze také různě obměňovat a tím opakovaně využívat během celého roku. Velice přínosný seminář.“
„Procvičení angličtiny praktickou formou :-)“
„Posílení prožitku. Zapojení všech smyslů.“
„Výborné náměty pro uplatnění ve výuce.“
„Lektorka velmi příjemná, snaživá předat zkušenosti. Využitelné více pro učitele ZŠ. V MŠ něco lze využít u předškolních dětí. Seznámení s elektronickou tužkou, zajímavá zkušenost do menšího kolektivu.“
„Dalo mi to nový pohled, jak lze děti učit hrou, aniž by měly pocit, že něco musí. Velká zásoba aktivit, které je možné napasovat i do běžné výuky a jak ji ozvláštnit.“
„Tato akce je velmi přínosná pro každého učitele a to tím, že může zpestřit a uvolnit běžnou výuku. Během školení jsme dostali spoustu nápadů, které určitě využijeme.“
„Pro tuto metodu je potřeba k dispozici spoustu času. V běžném školním prostředí s mnoha dětmi by byla využitelná jen částečně. Na druhou stranu je to úžasný nápad. Skvělé pro multipředmětovou výuku, pro prosazení dítěte, rozvoj jeho předností (komunikace, fantazie…)“
„Seznámení s metodou Storyline. Využitelné napříč předměty. Líbí se mi „krabičky“ – děti volí aktivitu. Využiji „drobné aktivity“.“
„Pomoc při rozvíjení fantazie žáka, při zapamatování si látky a děje. (např. když čte část textu) manuální procvičování (stříhání, držení tužky) seznámení žáka s běžným životem“
„Využití v předmětu Svět práce – opakování „trochu jinak“.“
„Využití některých představovaných metod ve výuce. Konkrétně – zapojení praktických činností do výuky v anglickém jazyce, propojení výuky jazyka s jinými předměty.“
„Seznámení s novými aktivitami, které se dají využít při vyučování. Získání materiálu – nakopírované aktivity“
„Využití metody v MŠ bude příjemným obohacením výukových metod. Lze aplikovat jednodušší formou a v menším kolektivu dětí.“
„Možnost vyzkoušet v praxi nové (moderní) vyučovací metody.“

Seminář Metoda Storyline – Noví sousedé v Litomyšli

Dne 15. 11. 2017 od 13 hodin se v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl v rámci kulatého stolu v projektu CVP (Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl) uskuteční přednáška Mgr. Olgy Tenkové Metoda Storyline – Noví sousedé /New neighbors/.

Přednáška zážitkově seznámí učitele i další zájemce s metodou Storyline, kterou lze s úspěchem využít ve třídách, kde mají žáci různé schopnosti a předpoklady ke vzdělávání. Každý žák díky této metodě dosahuje svého osobního maxima, žáci poznávají sami sebe, učivo jako celek, hledají a obhajují své názory a postoje. Metoda je vhodná na jakémkoli stupni škol k integraci předmětů či k výuce cizího jazyka i kroužku. Více na storyline.cz

Přihlašovat se mohou učitelé, asistenti, rodiče a další zájemci na olga.tenkova@narovine.cz nebo zde:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1320002446233